«Ανθρωπισμός ή αντι-ανθρωπισμός». «Βία ή μηβία».

Αναδημοσίευση από Pressenza

Σαυτές τις εποχές, βαθιάς κρίσης της Ανθρωπότητας, επείγουσας ανάγκης, οριακών καταστάσεων, τοβασικό δίλημμα που πρέπει να απαντήσουμε είναι απλό και βαθύ. Το να χαράξουμε σαφώς τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σ’ αυτό που πάει καλά κι αυτό που πάει άσχημα, ανάμεσα στην ομορφιά και την ασχήμια, ανάμεσα στην αληλεγγύη και τον εγωισμό, ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος, ανάμεσα στη συμφιλίωση και την εκδίκηση, ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Πώς να το κάνουμε αυτό; Διατυπώνοντας με σαφήνεια το δίλημμα που σήμερα αντιμετωπίζουμε:

«Ανθρωπισμός ή αντι-ανθρωπισμός». «Βία ή μηβία».

Βία είναι να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη συγκέντρωση του πλούτου και την υποταγή των λαών στην απληστία του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κεφαλαίου.

Μηβία είναι να προχωρήσουμε προς μια δίκαιη διανομή των πόρων διασφαλίζοντας τη στέγη, την υγεία, την τροφή και την εκπαίδευση στις περιοχές και τους λαούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Βία είναι να στηρίζουμε οποιαδήποτε αξία (χρήμα, θρησκεία, πατρίδα, φυλή ή κράτος) πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Μηβία είναι να τοποθετήσουμε το ανθρώπινο ον και την ευημερία του πάνω από κάθε άλλη αξία.

Βία είναι να στηρίζουμε άμεσα ή έμμεσα την προοδευτική ιδιωτικοποίηση της υγείας και της εκπαίδευσης.

Μηβία είναι να διασφαλίσουμε, χωρίς αναβολές και δικαιολογίες, ποιοτική δημόσια υγεία καιεκπαίδευση για όλους.

Βία είναι η διατήρηση και η αύξηση των πυρηνικών και συμβατικών οπλοστασίων.

Μηβία είναι να προχωρήσουμε προς την πλήρη εξάλειψη του πυρηνικού και συμβατικού εξοπλισμού στον πλανήτη.

Βία είναι να επιτρέπουμε και να στηρίζουμε τις στρατιωτικές επεμβάσεις και την κατοχή εδαφών.

Μηβία είναι να προάγουμε αποφασιστικά ειρηνευτικές συμφωνίες στις εμπόλεμες περιοχές.

Βία είναι να στηρίζουμε την κατασκευή «τειχών» και διοικητικών φραγμών που χωρίζουν τους λαούς.

Μηβία είναι να προωθούμε νόμους που διασφαλίζουν την ελεύθερη διέλευση των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.

Βία είναι να στηρίζουμε έναν ΟΗΕ με «χώρες με ειδικές εξουσίες», με χώρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

Μηβία είναι να προχωρήσουμε προς μια Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθνών με ισότιμη συμμετοχή όλων των χωρών-μελών.

Βία είναι να στηρίζουμε τους ισχύοντες μηχανισμούς των «τυπικών δημοκρατιών» όπου κάποιοι λίγοι πολιτικοί προδίδουν την εντολή και τις ευθύνες που τους δόθηκαν όταν εκλέχτηκαν.

Μηβία είναι να προχωρήσουμε προς μηχανισμούς «άμεσης και πραγματικής δημοκρατίας» όπου η εξουσία λήψης των αποφάσεων περνά προοδευτικά στο λαό.

Βία είναι να στηρίζουμε μια «παγκοσμιοποίηση» όπου κάποιες χώρες και επιχειρήσεις συγκεντρώνουν και αυξάνουν την ισχύ τους, και άλλες περιθωριοποιούνται και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Μηβία είναι η αυξανόμενη «οικουμενικότητα» με βάση την ισοτιμία και την ισότητα και με στόχο την εξέλιξηπρος το μελλοντικό Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος.

Κάθε οργάνωση, κάθε κοινωνική και πολιτική δύναμη πρέπει να εκφράσει με σαφήνεια σε ποια πλευρά βρίσκεται… και θα πρέπει να ενεργεί αναλόγως.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s